Skip to content

Een webinar is meer dan alleen een live online uitzending

Webinar | INTER4Collaboration

Het begrip webinar is zo langzaam aan wel gemeengoed geworden. Veel organisaties en bedrijven maken gebruik van webinar tools om hun achterban, personeel of nieuw publiek via het live web te bereiken. En dat kan op verschillende manieren.

Houd je publiek betrokken

Van professionele studio tot eigen laptop, webinars zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld van online communicatie.

Ondanks deze groei zijn er nog veel mensen die denken dat webinars vooral bedoeld zijn om je presentatie te verschuiven van een zaal naar online. Om vooral uit te zenden via het web om daarmee je doelgroep te bereiken. Deze doelgroep kan vervolgens vanuit elke plek en via een eigen device, van smartphone tot PC, het webinar bijwonen.

Dat klopt allemaal maar er is zoveel meer. Een webinar is vooral bedoeld om naast uit te zenden (lees presenteren) op een andere, lees innovatieve, manier live te communiceren met je doelgroep. Anders gezegd, live interactie via het web.

Enkele webinar software ontwikkelaars zoals ZOOM hebben tijdig hierover nagedacht en bieden, naast enorme schaalbaarheid en kwaliteit, ook diverse mogelijkheden van interactie. Dat betekent dat je naast de standaard chat, ook een polling kan starten met open en gesloten vragen. Maar er is nog veel meer. Wat te denken van Q&A vragen, die je anoniem of voor de hele groep kan stellen? Vragen worden dan live tijdens de presentatie of schriftelijk beantwoord.

Hoe interactief wil je het hebben?

Er zijn echter nog meer opties. Al naar gelang de doelgroep (bekend of onbekend) kan je deelnemers aan het webinar verzoeken om via audio een mondelinge vraag te stellen of mening te geven. En alsof dat nog niet genoeg is kan je deelnemers ook promoten tot sprekers waarbij de aanvankelijke anonieme toehoorder in beeld kan komen en via video en audio een bijdrage kan leveren.

Uiteraard is de doelstelling van het webinar veelal bepalend of, en zo ja welke, tools je voor de interactie wilt inzetten. Het moet per slot van rekening passen bij de doelgroep en je wilt graag dat iedereen aanwezig blijft. Immers, daar waar je tijdens een oninteressant seminar in een zaal veelal uit beleefdheid pas in de pauze weg gaat, is dit op internet slechts één muisklik.

De kwaliteit van sprekers, duur en onderwerp plus de interactie mogelijkheden zijn veelal onlosmakelijk met elkaar verbonden, als je een succesvol webinar wilt organiseren. Vanaf de inschrijvingen en mogelijkheden van doelgroep selectie vooraf (open inschrijvingen versus inschrijvingen onder voorwaarden) tot en met het daadwerkelijk organiseren van een webinar, is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Hierin willen wij je graag adviseren om op die wijze een gezamenlijke succes te bereiken. Van klein publiek tot meer dan 10.000 deelnemers – een goede voorbereiding is te allen tijde van groot belang. Je doelgroep zal het in dank afnemen en een volgend webinar ook weer van de partij zijn.

Scroll To Top