Skip to content

Deze privacyverklaring is voor potentiele klanten, klanten, werknemers, sollicitanten en bezoekers (van de website).

Jouw privacy is voor INTER4Collaboration van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij INTER4Collaboration doen met informatie die we over je te weten komen.

INTER4Collaboration (saleslabel van INTER) maakt deel uit van Inter (VCD) B.V., handelend onder de naam INTER, verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Er zijn echter situaties, waarbij wij informatie nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen of een inschrijving te verwezenlijken. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet GDPR/AVG.

Mevrouw E. Hartemink is de Coördinator Privacy Wetgeving (CPW) van INTER. Zij is te bereiken via info@inter.nl.

Doel

INTER verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Het uitvoeren van of het treffen van maatregelen om te komen tot een overeenkomst tussen Inter en de klant. Gegevens die wij hiervoor verwerken zijn:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bankgegevens
• Het geven van uitvoering aan de arbeidsovereenkomst. Gegevens die wij hiervoor verwerken zijn:
• NAW-gegevens
• BSN
• Kopie identiteitsbewijs
• Telefoonnummer (zakelijk/privé)
• Emailadres (zakelijk/privé)
• Geboortedatum en –plaats
• Bankgegevens
• Verzamelde informatie

INTER gebruikt vooralsnog Google Analytics om onder meer te zien hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP adressen of andere persoonsgegevens. Neem je met ons contact op, dan zullen wij de door jou opgegeven naam en het door jou gebruikte e-mailadres opslaan. Dit doen wij ook wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, aanmeldt voor een beurs of evenement of met ons contact zoekt via het contactformulier op onze website.

Vraag je een offerte aan of wordt je klant van INTER (INTER4Collaboration) dan worden je naam en contactgegevens opgeslagen en bij zakelijke klanten zal het KvK nummer gecontroleerd worden.

Je ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer je zich hiervoor expliciet ingeschreven heeft, of wanneer je klant van ons bent. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens uit onze database verwijderd.

Sollicitatieprocedure

De gegevens van de sollicitatiedocumenten die ons via sollicitatie@inter.nl worden toegestuurd, worden alleen in het kader van het sollicitatieproces verwerkt. Om je aanvraag nauwgezet te kunnen behandelen, worden je documenten automatisch doorgestuurd naar onze HRM afdeling, die de gegevens doorstuurt naar het management van de betrokken afdeling. Tijdens het sollicitatieproces heeft elke sollicitant de mogelijkheid om zich te informeren over de status van de sollicitatie, de verzonden gegevens te corrigeren, ze te laten verwijderen en te eisen dat de gegevens slechts in beperkte mate verder worden verwerkt en alleen aan bepaalde medewerkers worden doorgegeven. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze HRM adviseur via sollicitaties@inter.nl.

Nadat het sollicitatieproces is afgerond, of ten laatste na een periode van vier weken, worden de ontvangen sollicitatiegegevens automatisch gewist, tenzij je actief toestemming hebt gegeven om de gegevens langer, namelijk voor de duur van 12 maanden, te bewaren.
Voor opdrachten van de overheid zijn wij verplicht bezoekers aan ons pand te registreren, zodat wij in het geval van een beveiligingslek snel inzichtelijk hebben wie er toegang heeft gehad. Daarom vragen wij bezoekers aan ons pand zich te legitimeren en noteren wij naam en documentnummer. Daarnaast hangen er in- en om ons pand beveiligingscamera’s.

Delen van persoonsgegevens met derden

INTER (INTER4Collaboration) verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. INTER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om jouw rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot mevrouw E. Hartemink per mail via info@inter.nl of telefonisch via 026-3196969. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Wanneer je er aanleiding toe ziet kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar je geen klant bij ons geworden bent, zullen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen.
Ben je wel klant bij ons geworden, dan zullen wij jouw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met jou volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen.

Namen en documentnummers van identiteitsbewijzen van bezoekers worden 3 maanden bewaard. Camerabeelden worden 28 dagen bewaard.
Gegevens van sollicitanten worden binnen 4 weken na einde van de procedure verwijderd, tenzij er actief toestemming is gegeven de gegevens 12 maanden te bewaren.
Documenten in personeelsdossiers worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Beveiliging gegevens

INTER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Coördinator Privacy Wetgeving, mevrouw E. Hartemink via info@inter.nl.

Cookies

Voor de werking van de website maakt INTER gebruik van een aantal diensten en plugins. Onderstaande informatie geeft aan van welke diensten INTER gebruik maakt en wat zij mogelijk doet met de verworven informatie.

INTER maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. De informatie die in de cookie opgeslagen is, kan weer naar de website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je cookies uitschakelen en verwijderen? Dit kun je doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van jouw browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie alleen met derden delen, wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes.

Social Media buttons

We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Slotbepaling

INTER behoudt zicht het recht voor om deze COOKIE- & PRIVACYVERKLARING, welke te vinden op www.inter.nl, te wijzigen (laatstelijk gewijzigd op 6-6-2018).

Om van deze wijzigingen op de hoogte te zijn, is het dan ook aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Scroll To Top